Go to Naturalis.nl

Search results

Query: id: "oai:ARNO:303571"

1 of 1

 Article: Een hydrobiologische inventarisatie van sloten in het Oude Land van Strijen en de St. Anthonie-polder (Hoekse Waard)
E.J. van Nieukerken, G. van der Velde, in: De levende natuur, Vol. 76 (1973), p. 273-279