Go to Naturalis.nl

Search results

Query: id: "oai:ARNO:317244"

1 of 1

 Article: De waarde van de Kagerplassen, vastgesteld aan de hand van de macrofauna, in het bijzonder die van de oevers
A.L. van Berge - Henegouwen, G. van der Velde, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 4-21