Go to Naturalis.nl

Search results

Query: id: "oai:ARNO:317270"

1 of 1

 Article: Biographische notities betreffende ornithologische verzamelaars in Suriname in het begin van de 19e eeuw : Mr. Charles Fran├žois Mirandolle (1789-1841) Mr. Adriaan Fran├žois Lammens (1767-1847)
F. Haverschmidt, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 20 (1976), p. 3-16