Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:264580

AuthorsC.M. van Herk, A. Aptroot, L.B. Sparrius
TitleKorstmossen
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages64-74
EditorV.J. Kalkman
KeywordsKortmossen; Natuurbescherming; leefgebieden; beleid
AbstractFactsheets van de kortsmossen van het leefgebiedenbeleid.
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95266