Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:264581

AuthorB. Koese
TitleKreeften
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages152-154
EditorV.J. Kalkman
KeywordsKreeften; Natuurbescherming; leefgebieden; beleid
AbstractFactsheets van de kreeften van het leefgebiedenbeleid.
Classification42.71
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95265