Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:264589

AuthorP.J. van Helsdingen
TitleSpinnen
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages148-151
EditorV.J. Kalkman
KeywordsSpinnen; Araneae; Natuurbescherming; Leefgebieden; Beleid.
AbstractFactsheets van de spinnen van het leefgebiedenbeleid.
Classification42.74
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95272