Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266426

AuthorB. Koese
TitleEPHEMERA GLAUCOPS PICTET, 1843
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages156-157
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Hafteb; Ephemeroptera
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96187