Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266437

AuthorC.M. van Herk
TitleGROOT TAKMOS RAMALINA FRAXINEA (L.) ACH.
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages65-67
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Mossen
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96176