Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266438

AuthorP.J. van Helsdingen
TitleGROTE GERANDE OEVERSPIN DOLOMEDES PLANTARIUS (CLERCK, 1757)
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages148-151
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Spinnen; Araneae
Classification42.74
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96175