Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266440

AuthorsA. Aptroot, L.B. Sparrius
TitleHAMERBLAADJE CLADONIA STREPSILIS (ACH.) GROGNOT
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages68-70
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Mossen
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96173