Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266442

AuthorB. Koese
TitleHEPTAGENIA LONGICAUDA (STEPHENS, 1836)
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages158-159
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Haften; Ephemeroptera
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96171