Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266445

AuthorB. Koese
TitleKARENGENIA FUSCOGRISEA (RETZIUS, 1783)
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages160-161
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Ephemeroptera; Haften
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96168