Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266447

AuthorM. Reemer
TitleKNAUTIABIJ ANDRENA HATTORFIANA (FABRICIUS, 1775)
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages194-197
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Hymenoptera; Apidae
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96166