Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266449

AuthorB. Koese
TitleLEUCTRA NIGRA OLIVIER, 1811
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages163-166
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Plecoptera; Steenvliegen
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96164