Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:266457

AuthorM. Reemer
TitleMOSHOMMEL BOMBUS MUSCORUM (LINNAEUS, 1758)
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages198-201
EditorV.J. Kalkman
KeywordsFactsheet; Leefgebieden; Beleid; Hymenoptera; Apidae
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/96157