Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:317275

AuthorJ. van der Land
TitleKleine dieren uit het zoete water van Suriname : Verslag van een onderzoek in 1967
JournalZoologische Bijdragen
Volume12
Year1970
Issue1
Pages3-46
ISSN0459-1801
AbstractINHOUD
Inleiding................ 3
Technische zaken............. 4
Programma............... 5
Overzicht van de monsters........... 7
Het meiobenthos............. 19
Het plankton.............. 35
De macrofauna.............. 36
English summary............. 44
Literatuur betreffende Surinaamse Limnologie...... 44
INLEIDING
In februari en maart 1967 werd een vijf weken durend bezoek aan Suriname gebracht met de bedoeling daar een studie te maken van de microscopische bodemfauna, het zogenaamde meiobenthos, van het zoete water.
Tot dit meiobenthos behoren dieren van allerlei groepen die voordien niet of vrijwel niet verzameld waren in Suriname. Speciale aandacht werd geschonken aan enkele groepen van wormen, die ter plaatse levend bestudeerd moesten worden; daarnaast werd materiaal van andere groepen verzameld.
Het was in de eerste plaats de bedoeling een algemene indruk van de samenstelling van het meiobenthos te krijgen, maar ook macrofauna en plankton werden verzameld om tot een vollediger beeld van de levensgemeenschappen te komen. Omdat het onderzoek slechts kort duurde kan alleen gesproken worden van een eerste oriƫntatie. Inmiddels zijn alle gefixeerde monsters uitgezocht en is een deel van het materiaal bewerkt. Materiaal van sommige groepen is aan specialisten ter bewerking gezonden, van enkele moet dit nog
Classification42.93
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/148561