Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:317374

AuthorH.K.M. Moller Pillot
TitleDe Larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Orthocladiinae sensu lato
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume1
Year1984
IssueB
Pages1-175
ISSN0169-2453
KeywordsInsecta; Diptera; Chironomidae; Orthocladiinae; larven; Nederland
AbstractSystematiek De indeling van de Orthocladiinae levert zo mogelijk nog meer problemen op dan die van de andere subfamilies van de Chironomidae. Momenteel is het algemeen gebruikelijk de groep in vier subfamilies te splitsen: Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae en Telmatogetoninae (zie bijv. Saether, 1979a; Ferrarese & Rossaro, 1981; Cranston, 1982). In oudere literatuur worden deze subfamilies vaak niet onderscheiden of wordt een andere indeling gemaakt (Brundin, 1956; Pankratova, 1970; Fittkau & Reiss, 1978).
De Telmatogetoninae leven uitsluitend marien en zullen hier buiten beschouwing blijven. De verschillen tussen de larven van de overige subfamilies zijn voor een determineerwerk onpraktisch. Zo is het belangrijkste kenmerk van de Diamesinae-larven gelegen in de bouw van de hypopharynx en het verschil in de bouw van de antenne is niet bij alle soorten duidelijk. Daarom zijn in dit hoofdstuk de drie subfamilies nog als vanouds tesamen genomen en bij de beschrijvingen als één geheel alfabetisch gerangschikt.
De alfabetische in plaats van systematische rangschikking is ingegeven door het grote aantal
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/148660