Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:318146

AuthorH.C. Blöte
TitleEenige annteekeningen omtrent Nederlandsche Jassidae uit de verzameling A. J. F. Fokker
JournalZoologische Mededelingen
Volume12
Year1929
Issue3
Pages16-18
ISSN0024-0672
AbstractDaar ik bij de revisie onzer Jassidae in 1927 niet in de gelegenheid was het materiaal uit de verzameling A. J. F. FOKKER na te zien en het mij nu blijkt dat het materiaal dezer verzameling aanleiding geeft tot enkele rectificaties, volgen hier deze aanteekeningen.
Cicadula sexnotata (Fall.).
In de verzameling bevinden zich door LETHIERRY als C. diminuta Leth. gedetermineerde exemplaren, die behooren tot Cicadula sexnotata (Fall.) var. salina Reut., welke var. dus inlandsch is, de var. devastans Guér. echter eveneens. Indien Cicadula sexnotata (Fall.) var. salina Reut. inderdaad hetzelfde is als Cicadula diminuta Leth., wat m. i. lang niet zeker is, zou de naam salina Reut. moeten vervallen.
Thamnotettix erythrostictus (Leth.).
De door FOKKER vermelde exemplaren waren door LETHIERRY gedetermineerd, doch behooren tot Thamnotettix dilutior Kb.
Euscelis aemulans (Kb.).
Het exemplaar van Zierikzee, door FOKKER als Athysanus aemulans Kb. vermeld, is Euscelis sahlbergi (Reut.).
Euscelis onustus Ferr.
Was juist gedetermineerd.
Euscelis variegatus (Kb.).
Slechts één exemplaar (VAN MEDENBACH DE ROOY, Oosterbeek, September) is juist gedetermineerd, de overige exemplaren behooren grootendeels tot Euscelis lineolatus Brullé, enkele tot Euscelis plebejus (Fall.).
Paralimnus formosus (Boh.).
De als Deltocephalus formosus Boh. in den Catalogus van FOKKER ver-
Classification42.73
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149432