Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:318237

AuthorO.L.E. de Raadt
TitleDe namen der in Nederlandsch-Indiƫ voorkomende ratten
JournalZoologische Mededelingen
Volume16
Year1933
Issue3
Pages31-32
ISSN0024-0672
AbstractVoor dengene, die de studie der ratten in Nederlandsch-Indie thans ter hand zou willen nemen, zou het zeer zeker uiterst bezwaarlijk zijn, zich met betrekking tot de nomenclatuur dezer knaagdieren te orienteeren; als onmiddellijk gevolg eener onjuiste determinatie eenerzijds en een lichtvaardig beschrijven van nieuwe ondersoorten anderzijds is namelijk in den loop der laatste 15 jaren een zoodanige verwarring in de Indische rattenamen ontstaan, dat er ongetwijfeld dringend behoefte bestaat aan een wegwijzer op dit gebied, zoodat men oogenblikkelijk weet, welke rat in casu wordt bedoeld. In de volgende ljjst nu vindt men niet alleen een overzicht aangegeven van de namen der Indische ratten, zooals deze voortaan behooren te luiden, doch tevens de verschillende namen, waaronder zij tot dusverre te boek hebben gestaan; terwille der duidelijkheid is de volgorde der ratten in deze hjst geheel overeenkomstig die der betreffende publicatie van Sody 1) gekozen. 1. Rattus rattus diardi Jentink (1880), huisrat. In de zoologische literatuur tot 1918 komt zij voor onder den naam van R. r. griseiventer Bonhote, terwijl zij in de medische literatuur zelfs thans nog deze foutieve benaming draagt! 2. R. r. brevicaudatus Horst en de Raadt (1918), veldrat. In de zoologische literatuur tot 1918 komt zij voor onder den naam van R. r. diardi Jentink, welke naam men ook thans nog in de medische literatuur tegenkomt. 3. R. r. alexandrinus rufescens de Raadt (1931), boomrat 1). Synoniemen hiervan zijn achtereenvolgens: a. R. r. rufescens Gray.
Classification42.84
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149523