Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:318801

AuthorE.D. van Oort
TitleResultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden
JournalZoologische Mededelingen
Volume14
Year1931
Issue1
Pages1-26
ISSN0024-0672
AbstractDe waarnemingen van geringde vogels, die mij in het jaar 1930 toegezonden werden, zijn in de hier volgende lijst vermeld. Eenige waarnemingen van vogels, die korten tijd na het ringen op dezelfde plaats teruggevonden werden, zijn niet opgenomen. Aan alle medewerkers aan ons ringonderzoek, zoowel ringers als waarnemers, betuig ik wederom mijn welgemeenden dank. Het aantal der door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden sedert 1911 geringde vogels, zal, dank zij de gewaardeerde medewerking van zoo velen, in dit jaar het cijfer van 100.000 overschrijden.
Schollevaar [Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm)].
Ringnummer 55232, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 21 Mei 1927 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; half Augustus 1930 geschoten op de Reeuwijksche plassen (Z.-H.). Berichtgever de Heer C. van der Starre, Reeuwijk. — 57231, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 11 Juni 1927 door den Heer Fr. Haverschmidt als nestjong; 5 April 1930 geschoten te Brielle. Berichtgever de Heer H. Landsman, Rotterdam. — 58512, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 26 Mei 1928 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 9 November 1930 geschoten te JuignéBéné, aan de Mayenne, Maine et Loire, Frankrijk. Berichtgever de Heer J. le Clerc, Les Ponts-de-Cé, Maine et Loire, Frankrijk. — 58516, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 26 Mei 1928 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 9 Januari 1930 geschoten op het eiland Buda, aan den mond van den Ebro, Spanje. Berichtgever de Heer C. Casades, Barcelona, Spanje.
Classification42.83
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/150087