Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:318984

AuthorA.J. Sleijser
TitleResultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden
JournalZoologische Mededelingen
Volume16
Year1933
Issue15
Pages206-262
ISSN0024-0672
AbstractHet tweede gedeelte van de berichten omtrent waarneming van geringde vogels, die gedurende het jaar 1932 bij 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ingekomen zijn, wordt in de hierna volgende lijst vermeld.
Het gemis van Prof. Dr. E. D. van Oort bij het samenstellen van dit verslag is onzegbaar groot en het verlies niet te herstellen! Aan het werk van Van Oort op het gebied van het ringonderzoek, waarmede hij in 1911 in ons land een begin heeft gemaakt, is het bovenal te danken, dat dit onderzoek een zoo groote bekendheid in Nederland en daarbuiten verworven heeft en dat honderden in den lande daadwerkelijk hunne medewerking hieraan verleenen.
Nog uit zijn naam dank ik dan ook alle medewerkers, zoowel ringers als berichtgevers voor alles, wat zij tot op heden wederom voor het ringonderzoek hebben verricht.
In het vorige verslag (XX, 1) Zoologische Mededeelingen, deel XVI, afl. 1/2, 1933, zijn de navolgende verbeteringen en aanvullingen aan te brengen: pag. 12, Wilde eend, no. 36719, ringdatum niet 11 Augustus 1931, doch 8 Maart 1932. pag. 18, Griel, no. 89602, geringd in het Zwarteveld, gem. Amsterdam, moet zijn gem. Zandvoort.
Steenuil [Athene noctua (Scopoli)].
Ringnummer 101661, geringd te Wassenaar (Z.H.) 27 October 1931 door Dr. J. C. Koch als volwassen vogel; 7 Mei 1932 teruggevangen en weer losgelaten op dezelfde plaats. Berichtgever Dr. J. C. Koch, den Haag.
Schollevaar [Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm)].
Classification42.83
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/150270