Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:319317

AuthorR. Horst
TitleHaplobranchus aestuarinus Bourne : een sedentaire Annelide uit het brakke water van Nederland
JournalZoologische Mededelingen
Volume6
Year1921
Issue17
Pages216-216
ISSN0024-0672
AbstractDeze worm, het eerst waargenomen in den mond van de Thames, de Liffey en andere rivieren in Engeland, werd door dr. G. Romijn op verschillende plaatsen in N. Holland verzameld: in het Noordhollandsch kanaal bij Schoorldam en in kanaal P. (een verbindingskanaal tusschen het Noordzee-kanaal en de Haarlemmer ringvaart). Terwijl de exemplaren van Engeland 4 à 6 mm. lang worden, bereiken de onze slechts een lengte van 2 mm. Het zijn primitieve Sabelliden (Fam. Amphicorinidae) met 5 onvertakte kieuwen aan weerszijde, waarvan alleen de middelste een bloedvat vertoonen. Zij bestaan uit 12 segmenten: 1 borstelloos kopsegment met een paar oogen, 8 thoracaal segmenten en 3 abdominaal segmenten. De haakvormige borstels van thoracaal en abdominaal segmenten verschillen eenigszins in vorm. Deze Sabellide is het eerst door mij vermeld uit het Alkmaarder Meer in 1919 2); echter was het toen niet mogelijk de soort vast te stellen, daar slechts één slecht geconserveerd exemplaar voorhanden was.
Classification42.76
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/150603