Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:383499

AuthorsB. Odé, R. Beringen, H. Duistermaat
TitleTracheophyta - vaatplanten
PublisherNederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis ; European Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe Nederlandse biodiversiteit  
Year2010
Pages70-77
EditorsJ. Noordijk, R.M.J.C Kleukers, E.J. van Nieukerken, A.J. van Loon
ISBN978-90-5011-351-9  
Keywordsbiodiversiteit; Nederland; vaatplanten
Classification42.40
Note[De Nederlandse biodiversiteit: Hoofdstuk 5]
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/223394