Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:421002

AuthorM.P. Berg
TitleNiet Ptenothrix atra maar P. ciliata komt voor in Nederland (Hexapoda: Entognatha: Collembola)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume30
Year2009
Pages47-52
ISSN01692453
KeywordsPtenothrix atra; Ptenothrix ciliata; Collembola; verspreiding; Nederland
AbstractIn een recent artikel werd het springstaartengenus Ptenothrix besproken, met een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna: P. atra. Na toezending van het artikel aan de Belgische springstaartenspecialist Frans Janssens kwam er een mailtje retour met de opmerking dat op de foto’s P. ciliata te zien is en niet P. atra! De lichte tekening op de rugzijde is (binnen Europa) uniek voor P. ciliata en is afwezig bij P. atra. Nadere bestudering van exemplaren van verschillende vindplaatsen in Nederland en gebruik
makend van recent gepubliceerde kenmerken bevestigen dat P. ciliata en niet P. atra voorkomt in Nederland. Dit artikel introduceert P. ciliata, met tekeningen van nieuwe determinatiekenmerken en geeft een rectificatie op het eerder verschenen artikel over het genus Ptenothrix in Nederland.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446807