Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:441429

AuthorsG.W.N.M. van Moorsel, D. Tempelman, W. Lewis
TitleDe Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal (Polychaeta: Spionidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume34
Year2010
Pages45-54
ISSN0169-2453
KeywordsPolychaeta; Spionidae; Marenzelleria neglecta; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractSinds kort is bekend dat de borstelworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal voorkomt. Dit is de eerste vondst van deze Noord-Amerikaanse soort in Nederland en voor Europa de eerste buiten de Oostzee en de estuaria van de Elbe en de Weser (Duitsland). In dit artikel worden de morfologische verschillen met de verwante M. viridis besproken, evenals de problemen met de naamgeving in de literatuur.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/478251