Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:503889

AuthorG. Vrolik
TitleNieuw voorbeeld van twee uitgegroeide Stoottanden, aan denzelfden Narwal-Schedel
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume3
Year1851
Issue1
Pages21-28
ISSN0067-8546
AbstractIn het Eerste stuk van den Zevenden jaargang der Wurtembergsche Natuurkundigen komt eene Verhandeling voor van Dr. JäGER, onder het opschrift: Berichtigung einer Angabe CUVIERS über einen Narwalschädel der Stuttgarter Naturalienkabinets, an welchem beide Stosszähne aus den Zahnhöhlen hervorragen sollen (a).
Reeds in het jaar 1835 had de Hoogleeraar CLAAS MULDER, in eene naauwkeurig bewerkte Memorie over de tanden van den Narwal of Eenhoorn (b), dezelfde misvatting van CUVIER aangewezen, naar hetgeen over het bestaan van twee stoottanden aan éénen schedel hier en daar is opgeteekend en door J. A. ALBERS bijeengebragt (c).
Document typearticle
Download paperspdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547537 
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547538