Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:503910

AuthorJoh.A Scheffer
TitleDe tentoonstelling van boeken, teekeningen en andere voorwerpen uit de bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra”, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume27
Year1939
Issue1
Pages115-163
ISSN0067-8546
AbstractNa de „CATALOGUS DER BIBLIOTHEEK VAN HET KON. ZOOL. GEN. NATURA ARTIS MAGISTRA” samengesteld door G. JANSE, uitgegeven 1881 en het artikel van R. T. MAITLAND: Ontstaan, ontwikkeling en bloei van het Kon. Zool. Gen. „Natura Artis Magistra” 1888, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan, waarin op pag. 22 gewezen wordt, op de grootte der bibliotheek en op eenige kostbare en zeldzame werken, is over deze weinig bekende, doch belangrijke, merkwaardige en rijke bezitting van N. A. M. zelden geschreven. Hier en daar wordt in de literatuur door bezoekers van den tuin ook iets over de boekerij vermeld; iets meer staat soms in een voorrede van het werk van hen, die korteren of langeren tijd in N. A. M. gewerkt hebben.
Zoo bijv. C. G. GIEBEL in zijn Thesaurus Ornithologiae 1872, op pag. VII. N. A. M. bezit een doorschoten exemplaar met eigenhandige aanteekeningen van den schrijver.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547559