Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:503916

AuthorG.J. van Oordt
TitleBijdrage tot de kennis van de avifauna van Curaçao en Bonaire
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume28
Year1949
Issue1
Pages323-326
ISSN0067-8546
AbstractHoewel ik in het voorjaar van 1948 slechts korte tijd op Curaçao en Bonaire verbleef, deed ik hier naast waarnemingen, die een bevestiging zijn van die van RUTTEN (1931), ook een aantal aanvullende observaties. Ik wil deze gaarne publiceren in de feestbundel ter ere van Prof. Dr. J. E. W. IHLE en Prof. Dr. L. F. DE BEAUFORT, met wie ik gedurende vele jaren op verschillend gebied zo aangenaam samengewerkt heb.
Over de vogels der Benedenwindse Eilanden is nog slechts weinig geschreven. Eigenlijk bestaat er slechts één goed artikel en wel dat van RUTTEN (1931), die hierin niet alleen oude mededelingen van HARTERT en van CORY verwerkte, maar ook tal van nieuwe, eigen waarnemingen, deels van veldornithologische aard, mededeelde. De lijst van DE JONG (1948) is min of meer een uittreksel van die van RUTTEN ¹) en bevat slechts enkele eigen aanvullende gegevens.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547565