Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504115

AuthorP.L. Steenhuizen
TitleIn het wild levende vogelsoorten, welke gedurende de laatste halve eeuw in den tuin van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra” werden waargenomen
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume27
Year1939
Issue1
Pages364-368
ISSN0067-8546
AbstractToen ik als praeparator aan de Musea van het Genootschap werd aangesteld en mijn intrede deed in den mooien Artistuin met zijn hoog opgaand geboomte, had ik, als niet-Amsterdammer, nooit gedacht in dien tuin, gelegen in het centrum eener groote stad, zooveel vogelsoorten in wilden staat te kunnen waarnemen. Het bleek mij al spoedig, dat niet alleen in de volières van de Diergaarde op ornithologisch gebied veel te beleven viel, maar dat ook wat daarbuiten in den vrijen staat voor een scherp toeziend oog op te merken was, niet verwaarloosd moest worden. Van dien tijd af ben ik dan ook begonnen notities te maken van alle waarnemingen, die in den loop der jaren gemaakt konden worden.
In totaal heb ik van 75 soorten aanteekening gemaakt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547764