Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504173

AuthorJohanna Scholten
TitleEenige aanteekeningen over de land- en zoetwatermolluskenfauna van Nederland
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume21
Year1919
Issue1
Pages67-71
ISSN0067-8546
AbstractIn 1915 vormde zich een comité, dat zich ten doel stelde, de molluskenfauna van Nederland te bestudeeren. Om dit doel te bereiken, is het begonnen, alle betrouwbare vondsten uitvoerig te catalogiseeren en jaarlijks een lijst van vindplaatsen samen te stellen.
Aan de hand van deze lijst willen wij hier eenige aanteekeningen geven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547823