Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504237

AuthorMax Weber
TitleBeschouwingen over de Fauna van Nederland
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume21
Year1919
Issue1
Pages175-193
ISSN0067-8546
AbstractEen aantal maanden geleden vergastte Dr. C. KERBERT de lezers der „Levende Natuur” op „Faunistische Aanteekeningen”, die in boeienden vorm van zoologische vondsten uit de omstreken van Amsterdam vertelden, zooals vervlogen dagen ze opleverden.
Die „faunistische aanteekeningen” waren slechts enkele schakels uit een langen keten van faunistisch werk, dat gedurende een lange reeks van jaren Dr. KERBERT bezig hield.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547888