Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504276

AuthorH. Koller
TitleIV. Naamlijst van in Nederland in den vrijen natuurstaat waargenomen Vogels
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume16A
Year1888
Issue1
Pages1-80
ISSN0067-8546
AbstractMet deze lijst kan tevens worden gepubliceerd, welke soorten reeds in de Bijzondere Collectie Nederlandsche Dieren van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra vertegenwoordigd zijn, — naar wij meenen, het beste middel om de leemten, die nog in de Verzameling zijn, aangevuld te krijgen.
Elk welwillend beoefenaar der Ornithologie in ons Vaderland, zal zich ongetwijfeld gedrongen gevoelen bij voorkomende gelegenheden, exemplaren van nog ontbrekende soorten, die binnen onze grenzen gevangen of geschoten zijn, aan onze collectie af te staan: — op deze wijze alleen zal het mogelijk zijn eene publieke verzameling bijeen te brengen, in welke alle in Nederland voorkomende dieren vertegenwoordigd zijn, — eene zaak, die het feestvierend Genootschap in de eerste plaats ter harte gaat.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/547928