Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504404

AuthorMax Weber
TitleV. Mededeelingen over Zoogdieren
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume16A
Year1888
Issue1
Pages1-16
ISSN0067-8546
AbstractIn de Verzamelingen van het Koninklijk Zo├Âlogisch Genootschap wordt het opgezette exemplaar eener Echidna-soort bewaard, dat in het jaar 1883 verkregen werd. Dit exemplaar is afkomstig van de internationale koloniale tentoonstelling en was voorzien van een etiket, waarop uitdrukkelijk vermeld stond, dat het dier van Nieuw-Guinea afkomstig is.
Aan de lengte van den bek was dadelijk te zien, dat het dier tot het, geslacht Tachyglossus behoort, of ten minste nauw verwant is met dit geslacht, dat het eerst door PETERS en DORIA beschreven werd en tegenwoordig Proechidna genoemd wordt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/548058