Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504421

AuthorA.L.J. Sunier
TitleDe zoölogische tuin van heden en morgen
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume27
Year1939
Issue1
Pages1-13
ISSN0067-8546
AbstractWanneer een instelling honderd jaar bestaat, heeft zij, naar menschelijke opvatting, op den weg, waarlangs haar ontwikkeling loopt, een mijlpaal bereikt.
Bij zoo’n mijlpaal wil men gaarne een oogenblik vertoeven, om terug te blikken langs den afgelegden weg.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/548075