Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504481

AuthorH.S. Pel
TitleOver Colobus Verus
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume2
Year1851
Issue1
Pages7-8
ISSN0067-8546
AbstractOnder dezen naam gaf van BENEDEN in de Bulletins de l’Académie royale de Bruxelles, Tom. V, No. 6, eene korte beschrijving van deze nieuwe soort. WAGNER noemde haar, naar de beschrijving van VAN BENEDEN, Semnopithecus olivaceus, SCHR. Suppl. p. 309. De beschrijving, welke VAN BENEDEN er van gaf, geschiedde naar een voorwerp uit het Parijsche muzeum. Daar er door hem geene afmeetingen van gegeven zijn, en de schedel ontbreekt, kunnen wij niet bepalen of het dier, hetwelk hij beschreef, volwassen is.
Ons voorwerp, het eenige wat wij hebben kunnen verkrijgen, werd nabij Dabocrom in het Ahantasche landschap geschoten, en aan het Rijks Museum van Nat. hist. te Leyden gezonden. Het is een wijfje van middelbaren ouderdom , waarvan wij de beschrijving zullen mededeelen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/548135