Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504500

AuthorA.P.C. de Vos
TitleEnige hydrobiologische waarnemingen op Vlieland
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume28
Year1949
Issue1
Pages540-542
ISSN0067-8546
AbstractIn Juni 1947 werden door mij in enige plasjes in de bosaanplant aan de Z.O.-kant van het eiland, in slootjes tussen de diverse bospercelen en in enige watertjes aan de Westkant (geen eendenkooien!) monsters genomen en wel op de volgende plaatsen: i. Ijsbaan achter het dorp Oostvlieland, 10 VI 2. Plasje in het bos, ten Z. van het schelpenpad langs de Weekend-huisjes, 10 VI 3. Visvijvertje, vlak bij vorig plasje, 10 VI 4- Plasjes bij Vliehors, ten Z. van de grote weg-, li VI 5. Plasje ten Z. van de grote weg iets meer naar Bomenland, 11 VI 6. Gat gevuld met water in hei achter Bomenland, 11 VI 7. Slootje langs het fietspad naar Vianen, Z-kant, 11 VI 8. Vijvertje bij bank V.V.V. in buurt van Vuurtoren, 13 VI 9. Idem 10. Slootje langs bospad, uitlopend op fietspad naar Vianen, 13 VI 11. Plas in bosjes bij de bad weg, 16 VI 12. Plasje tussen Meeuwenduinen en het strand, 20 VI De volgende dieren werden hier gevonden :
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/548155