Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:505616

AuthorB.G. Escher
TitleK. Martin als directeur van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie
JournalLeidse Geologische Mededelingen
Volume5
Year1931
Issue1
Pages10-16
ISSN0075-8639
AbstractDe jonge Oldenburger geoloog Johann Karl Ludwig Martin, die bijzonder belang stelde in de zwerfsteenen, die gedurende het plistoceen met de gletschers uit Fenno-Skandia naar Noord-Duitschland en Nederland waren getransporteerd, werd door de verzameling van Staring van de geologie van Nederland naar Leiden gelokt, waar zij onder de directie van den zo├Âloog H. Schlegel in het Museum van Natuurlijke Historie op de Papengracht was ondergebracht.
Nu wilde het toeval, dat in 1876 de nieuwe wet op het hooger onderwijs in werking was getreden, hetgeen de instelling van een professoraat in de geologie aan elk der drie Rijksuniversiteiten met zich bracht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/549282