Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:505632

AuthorJ.H.F. Umbgrove
TitleDe Pretertiaire Historie van den Indischen Archipel
JournalLeidse Geologische Mededelingen
Volume7
Year1935
Issue1
Pages119-155
ISSN0075-8639
AbstractAan de hand van een serie kaartjes wordt in deze studie gepoogd de ontwikkeling van den Indischen Archipel — verspreiding van land en zee, faciesgebieden, tijden van transgressies, plooiingsperiodes etc. — in pretertiairen tijd voor zoover mogelijk na te gaan.
Bij het vermelden van feiten en van literatuur heb ik mij tot het minimum beperkt. Immers in den Martinfeestbundel¹) zijn o.m. de palaeontologische en stratigraphische gegevens over het pretertiair en tevens de vindplaatsen¹) samengevat, terwijl in Rutten’s „Voordrachten” de belangrijkste wetenswaardigheden, tot het jaar 1927, bijeengebracht zijn. De nieuwere literatuur is gemakkelijk genoeg te vinden in Wing Easton’s „Bibliographie”. Alle gegevens over Malakka zijn geput uit Scrivenor’s werk: „The Geology of Malaya” (1931), die voor Australië uit „Explanatory notes to accompany a new Geological Map of Australia” (1932) van wijlen Sir T. W. E. David.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/549307