Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:505867

AuthorH.C.A. Swolfs
TitleDe geologie van het westelijk deel van de Presolana-groep
JournalLeidse Geologische Mededelingen
Volume10
Year1938
Issue1
Pages147-215
ISSN0075-8639
AbstractIn de zomers van de jaren 1935 en 1936 werd door mij een gebied, gelegen aan de linkerzijde van de Serio, geologisch bewerkt. Dit gebied omvat de meest westelijke toppen en kammen van de Presolanaberggroep. Het behoort vrijwel geheel tot het stroomgebied van de Serio. Terzelfder tijd werkte W.A. Visser in het oostelijk aangrenzend terrein. De resultaten van zijn onderzoek heeft hij alreeds gepubliceerd. J. Weeda bewerkte reeds vroeger het Boven-Serio-dal en het is op zijn verzoek geweest, dat ik mijn onderzoekingen in noordelijke richting heb uitgebreid tot in het Valle Sedornia. Om deze reden bedekken onze kaarten gedeeltelijk elkaar.
Ofschoon vanuit de talrijke grootere dorpen, gelegen in het Valle Seriana en in het Valeggia, een groot deel van het onderzochte terrein kon worden bewerkt, moest toch vele weken gekampeerd worden om ook het oostelijk deel te kunnen onderzoeken. Degenen, die enkele van deze kampementen met mij hebben medegemaakt, dank ik nogmaals voor de vele prettige uren met hen aan het kampvuur doorgebracht.
Document typearticle
Download paperspdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/549613 
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/549614