Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:505962

AuthorC. Koomans
TitleDe gesteenten van de Goenoeng-Raoeng
JournalLeidse Geologische Mededelingen
Volume7
Year1935
Issue1
Pages332-334
ISSN0075-8639
AbstractZooals Richard in de Leidsche Geol. Med., deel VII, afl. 1, 1935, reeds vermeldde, werd het petrografisch- en chemisch onderzoek der door hem medegebrachte gesteenten van de Raoeng door mij ondernomen.
Achtereenvolgens worden de volgende eruptieproducten beschreven: 1. Gesteenten van de Caldeirawand. 2. Gangen in deze Caldeirawand. 3. Lavastroomen van de centrale kegel. 4. Eruptieproducten van 1927.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/549734