Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:506376

AuthorsG.L.N. van Alewijk, R. de Vos
TitleEen inventarisatie van schietmotten en kokerjuffers (Insecta: Trichoptera) uit bronbeken en sprengen op de veluwezoom, met oekologische en fenologische gegevens
JournalVerslagen en Technische Gegevens
Volume47
Year1987
Issue1
Pages1-11
ISSN0928-2386
AbstractHet doel van dit onderzoek was het verzamelen van faunistische en oekologische gegevens van Trichoptera-soorten, die voorkomen in bronnen, bronbeken, sprengen en sprengkoppen op de Veluwezoom.
Hoewel we pogen met dit verslag volledigheid zoveel mogelijk na te streven, moet het niet als zodanig worden opgevat.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/550162