Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:506378

AuthorJ.G.A. Kroese
TitleDe verspreiding van amfibieen en reptilien in een gedeelte van Zuid – Oost Toscane (Italie), in verband gebracht met de landschapsecologische kartering van dat gebied
JournalVerslagen en Technische Gegevens
Volume38
Year1983
Issue1
Pages1-84
ISSN0928-2386
AbstractOp het Laboratorium voor Fysische Geografie en Bodemkunde van de Universiteit van Amsterdam o.l.v. Prof. Dr. A.P.A. Vink is men al jaren bezig met het samenstellen van landschapsecologische kaar ten. Van de kant van dit instituut uit zou het van belang zijn te weten wat de biologische waarde is van de verschillende door hen onderscheiden landschapselementen, de biologische waarde die onder andere afgeleid zou kunnen worden uit het voorkomen of juist òntbreken van bepaalde amfibie- en reptielsoorten.
De verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen vormt een groot deel van het onderzoeksterrein van de afdeling Herpetologie, onder leiding van Dr. D. Hillenius, van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie van de Universiteit van Amsterdam. Het nauwkeurig vastleggen van de levensvoorwaarden van de verschillende soorten is bij dit onderzoek van grote waarde. Samenwerking op het gebied van de landschapsecologische kartering zou derhalve voor beide instellingen van nut kunnen zijn.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/550164