Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:508242

AuthorsJ. Braun Blanquet, J. Pavillard
TitleVocabulair der Plantensociologie
JournalMededeelingen van 's Rijks Herbarium, Leiden
Volume60
Year1930
Issue1
Pages3-22
ISSN1570-3223
AbstractDe vriendelijke ontvangst, die ons „Vocabulaire de Sociologie Végétale” bij herhaling te beurt gevallen is, bewijst, dat het in een behoefte voorziet.
De derde editie onderscheidt zich van de voorgaande door eenige verbeteringen, die door recente publicaties aangewezen schijnen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/551170