Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:508311

AuthorNN
TitleVerslag. Omtrent den toestand van ’s Rijks Herbarium gedurende het jaar 1909/1910
JournalMededeelingen van 's Rijks Herbarium, Leiden
Volume6
Year1910
Issue1
Pages79-90
ISSN1570-3223
AbstractMet de uitvoering der bouwplannen in het vorige jaarverslag vermeld, werd in het najaar van 1909 een begin gemaakt. De stand der werkzaamheden bij het einde van den verslagtijd geeft alle aanleiding tot de verwachting, dat de beide gebouwen nog in den loop van 1910 onder den kap zullen komen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/551179