Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:509178

AuthorJ.R.H. Neervoort van de Poll
TitleDescriptions of two new Paussidae from the Malay-Islands
JournalNotes from the Leyden Museum
Volume12
Year1890
Issue1/2
Pages1-4
ISSN1872-9231
AbstractSubopacus, rufo-testaceus, maxime parte antennarum clavae nigricante, elytris rufo-pilosis, in medio fascia perlata angulari nigra notatis, sutura a fascia usque ad apicem nigrolimbata. Caput breve, latum, antice planum, margine postica sat elevata; antennarum clava elongata, quasi 5-articulata, articulo primo intus in spinulum curvatum producto, articulo ultimo praecedentibus duplo longiore. Prothorax antice capite multo angustior, postice latitudine fere aequalis, bipartitus, parte antica magis elevata , in medio impressa, late bi-lobata, parte postica quasi 4-lobata. Elytra humeris late rotundatis, lateribus fere rectis, juxta apicem paullisper rotundato-dilatatis, apice truncato. Pygidium costam arcuatam utrinque ampliatam et leviter impressam exhibent. Pedes graciles; tarsorum intermediorum et posticorum articulo basali tribus sequentibus fere aequali, articulis 2 — 4 magnitudine. diminuentibus, articulo ultimo perlongo ; anticorum articulis 1 — 4 gradatim diminuentibus.
A M. Bensoni Westw. valde distinctus, colore diverso, clava graciliore spinula armata, capite multo latiore et breviore.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/552045