Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:509188

AuthorA. Fauvel
TitleDeux espèces Africaines de la famille des Staphylinides
JournalNotes from the Leyden Museum
Volume11
Year1889
Issue3
Pages187-188
ISSN1872-9231
AbstractMagnitudine et facie H. rufipennem simulans, paulo minus nitidus, magis parallelus magisque depressus, omnino aliter coloratus, pubescentia subtiliore, breviore et densiore, griseola, super elytrorum basin scutellumque subaurata, niger, pedibus piceis, tibiis supra fere omnino, tarsis anticis, intermediis posticisque apice, segmentorum marginibus subtus, anoque summo rufis, antennis multo validioribus, articulis 7—10 fortiter transversis, capite paulo breviore et latiore, puuctura subtiliore, undique triplo densiore, fronte media longitudinaliter, disco latius, laevi, punctis tantum duobus inter antennas impressis, lateribus magis parallelis, angulis posticis subtiliter unidentatis, inde ad collum minus arcuatim augustatis; tborace minore, subtrapezoidali, angulis anticis magis indicatis, aeque ac caput dense fortiterque punctato, spatio sat lato, longitudinali, laevi; scutello crebrius fortiusque quam iu rufipenni punctato; elytris dorso subplanatis dense sat fortiter subrugosule punctatis, abdomine subtiliter dense punctato, apice licet parcius, supra toto parum irideo, facile distinguendus; ♂ latet. — Long. 8 mill.
Hab. Liberia Africae.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/552055