Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:509298

AuthorL. Fairmaire
TitleDescription de cinq espèces nouvelles de la famille des Cantharides
JournalNotes from the Leyden Museum
Volume9
Year1887
Issue2
Pages193-196
ISSN1872-9231
AbstractLong. 25 à 27 mill. — Oblonga, subparallela, rufa, nitida, antennis, pedibus, mandibulisque fusco-brunneis, his femoribusque basi rufo-piceis; capite inflato, prothorace latiore, basi utrinque angulato-rotundato, lateribus punctulato, antice transversim impresso, margine antice late leviter sinuato, truncato, utrinque subtus ad mandibularum basin dente acuto armato; mandibulis deflexis, magnis, capite paulo longioribus, basi intus angulatis, apice acutis; antennis apicem versus attenuatis, articulo 1° crasso, secundo longiore, 3° ceteris parum breviore; prothorace transverso, longitudine duplo latiore, elytris angustiore, antice a basi levissime attenuato, margine postico fere recto, angulis obtuse rectis, margine antico medio sat fortiter emarginato, dorso lævi, lateribus pilosulo, ad angulos posticos fortiter, medio basi parum impresso; scutello apice rotundato; elytris subparallelis, ad humeros rotundatis, sutura et utrinque lineis 3 parum elevatis, intervallis dense punctulatis, margine externo basi sat fortiter marginato; subtus subtiliter coriaceus, sericans; ♀ capite multo minore, prothorace fere angustiore, brevi, sat dense punctato, planiusculo, mandibulis brevibus, medio capitis haud longioribus; prothorace lateribus antice cum angulis valde rotundato, subtiliter punctulato, basi medio et ad angulos fortiter impresso; scutello breviore, punctulato; elytris evidentius costulatis.
Hab. Afrique occid.: Liberia et Côte d’or.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/552165