Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:509500

AuthorsH. Icke, K. Martin
TitleOver tertiaire en kwartaire vormingen van het eiland Nias
JournalSammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 1, Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens
Volume8
Year1912
Issue1
Pages204-252
AbstractVan het nog weinig bekende eiland Nias ontving het Leidsche Museum reeds voor jaren eene collectie van gesteenten en versteeningen, die aldaar door den heer J. Z. KANNEGIETER zijn verzameld in opdracht van den heer J. R. H. NEERVOORT VAN DE POLL en door den laatste aan de genoemde inrichting geschonken. Later werd dit materiaal nog aangevuld door eene verzameling, die de heer E. E. W. G. SCHRÖDER, een oud-leerling van Leiden en thans controleur te Goenoeng Sitoli, op Nias heeft bijeengebracht.
Terwijl het zuiver petrografisch onderzoek der gesteentemonsters door prof. J. A. GRUTTERINK te Delft zal geschieden en prof. H. DOUVILLÉ te Parijs de foraminiferenhoudende gesteenten zal behandelen, houdt zich de hier aangeboden verhandeling met de overige versteeningen bezig, op een enkele uitzondering na uitsluitend conchylen en af komstig uit de coll. KANNEGIETER.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/552383