Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:512715

AuthorsJ.T. Smit, J.D.M. Belgers
TitleInteressante waarnemingen van boor- en prachtvliegen in Nederland (Diptera: Tephritidae, Ulidiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume36
Year2011
Pages29-47
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Tephritidae; Ulidiidae; Nederland; verspreiding
AbstractVan de verspreiding van boor- en prachtvliegen in Nederland is nog maar weinig bekend. In dit artikel worden waarnemingen van 17 soorten boorvliegen en drie soorten prachtvliegen behandeld. Het gaat hierbij of om zeldzame soorten of om waarnemingen die een aanzienlijke uitbreiding van het areaal betreffen. Daarnaast wordt een nieuw
overzicht gegeven van alle soorten prachtvliegen in Nederland met een verwijzing naar determinatieliteratuur.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555334