Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:512722

AuthorsJ.A. Omon, C. van Bochove
TitleHet bosdoorntje Tetrix bipunctata na 36 jaar weer in Nederland aangetroffen (Orthoptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume37
Year2012
Pages1-4
ISSN0169-2453
KeywordsOrthoptera; Tetrix bipunctata; Nederland; verspreiding
AbstractSprinkhanen zijn goed bestudeerd in Nederland. Het was daarom een grote verrassing toen in het voorjaar van 2011 het bosdoorntje werd aangetroffen in park de Hoge Veluwe. Het is een zeldzame soort in Noordwest-Europa en ze was al sinds 1975 niet meer in Nederland gevonden. Door de nieuwe vondst zal het bosdoorntje niet meer als Verdwenen op de nieuwe rode lijst prijken.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555345